สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 
 
 
 
 
 
 


  Home    แผนที่เว็บไซต์ 
แผนที่เว็บไซต์
 
เมนูส่วนบน
Home
ผลงานของเรา
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
เมนูทางซ้าย
หน้าหลัก
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
ที่ตั้ง
ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์
เป้าประสงค์
E-Office สพป.อจ.
e-Salary (สลิปเงินเดือน)
e-News (ข่าวสพป.)
e-Network (ข่าวเครือข่าย)
E-Filing(สพฐ.)
E-Office สพฐ.
e-Budget(ติดตามงบประมาณ)
e-mail (อีเมล์โรงเรียน)
การทดสอบ O-net
- ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
- จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2559-
- นร.รายโรง ปี กศ. 2559
- จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2558-
- นร.รายโรง ปี กศ. 2558
- จำนวนนักเรียน ปี กศ. 2557-
- ข้อมูลนักเรียน ปี กศ. 2556-
- นร.รายโรง ปี กศ. 2557
- นร.รายโรง ปี กศ. 2556
ดาวน์โหลดข้อมูลฯ ปี กศ.2559
ดาวน์โหลดข้อมูลฯ ปี กศ.2558
ดาวน์โหลดข้อมูลฯ ปี กศ.2557
ดาวน์โหลดข้อมูลฯ ปี กศ.2556
บ้านหนองแมงดา
อนุบาลอำนาจเจริญ
ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น
ชุมชนโคกสารวิทยา
บ้านนาสีดา
บ้านบุ่งเขียว
ชุมชนเปือยหัวดง
ชุมชนบ้านคำพระ
นาผือโคกกอก
อนุบาลรัตนวารี
บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
บ้านหินเกิ้ง
บ้านไร่ขี
บ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน)
บ้านเกษมสุข
บ้านคันสูง
บ้านหินกอง(นามน)
พัฒนาสามัคคี
บ้านโพนทอง
บ้านดงสีโท
บ้านนาหมอม้า
ดาวน์โหลด
สำนักอำนายการ
สำนักนโยบายและแผน
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักพัฒนาระบบบริหารฯ
สำนักการคลังและสินทรัพย์
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักพัฒนาการศึกษาเขตเฉพาะกิจฯ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เมนูทางขวา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
รองผู้อำนวยการ สพป.อจ.
ผู้อำนวยการกลุ่ม
โครงสร้างองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 เมษายน 2560
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.81.216.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,418,410
 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
Tel : 045511019, 045451593, 045452035  Fax : 045511917
Email : admin@amnat-ed.go.th