สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 
 
 
 
 
 
 


  Home    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 


นางสาวแสงรุนีย์ มีพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายสวัสดิ์ สิมเสมอ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางลำพูล วังทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายวิชัย บาระมี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายชยพล แพงเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางพิศประภา โสดาภักดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายวิทยา สายสุด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายเทอดศักดิ์ ใจแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายโกวิทย์ อุดมสันต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายพิสุทธิ์ เกษมราช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายทรงวุฒิ มีศิริ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางนิ่มนวล ต้นวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวศุภสิริโสภา หล้าศิริกาญจน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายดำเกิง วรเถกิงกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางอมลณัฐ แก้วกอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางภัททิรา กาญจนีย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายสมคิด ทาริวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


นางสาวประภาดา มาลาอุตม์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 เมษายน 2560
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.81.216.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,418,408
 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
Tel : 045511019, 045451593, 045452035  Fax : 045511917
Email : admin@amnat-ed.go.th