สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 
 
 
 
 
 
 


  Home    กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มอำนวยการ
 


มีศักดิ์ รัตนพิมพ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางประภาภรณ์ อื้อจรรยา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางพิณทอง ปารดิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางปราณี ชัยมงคล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ


นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางพรปวีร์ ศรีประเสริฐ
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ


นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางระพีพร เกิดกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางมาลินี วายทุกข์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว
หัวหน้าหมวดยานยนต์


นายสมโภชน์ ทาตาสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายอรุณ หน่อจันทร์
พนักงานขับรถยนต์


นายอดุลย์ มาลาอุตม์
พนักงานขับรถยนต์


นายภักดี จูมดอก
พนักงานขับรถยนต์


นายสาริน อุ่นทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายจำรัส วงศ์โสภา
พนักงานขับรถยนต์


นายทิม มักกะสัน
ช่างครุภัณฑ์ 3


นางบานเย็น ถือเกาะ
แม่บ้าน


นางดวงดาว กองสิน
แม่บ้าน
 
 
นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 เมษายน 2560
 
 
อ.เมืองอำนาจเจริญ
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.เสนางคนิคม
อ.หัวตะพาน
อ.ลืออำนาจ

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.81.216.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,418,423
 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
Tel : 045511019, 045451593, 045452035  Fax : 045511917
Email : admin@amnat-ed.go.th