สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประกาศ
 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559(สัมภาษณ์) 
       ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559(สัมภาษณ์)  

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559 
      ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559

กศจ.อำนาจเจริญ จะบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2 จำนวน 21อัตรา10สาขาวิชาเอก ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ 26กันยายน 2559 ให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวในวันที่ 20ตุลาคม 2559ณ สพป.อำนาจเจริญ 
     

กศจ. อำนาจเจริญ อนุมัติให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 5 ต.ค. 2559 จำนวน 9 ราย 
      กศจ. อำนาจเจริญ อนุมัติให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559  วันที่ 5 ต.ค. 2559  จำนวน 9 ราย  ดังนี้ 1.  นางพิมลรัตน์  บุตรมาศ  ครู  รร.ชุมชนไร่สีสุก 2.  นายสงกรานต์&nbs

ข่าวย้อนหลัง