|

|

|

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการ สพป. อจ. ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ

หน้าหลัก รองผู้อำนวยการ สพป. อจ.

WWW.amnat-ed.go.th

สพป. อำนาจเจริญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นายจรณเดช บุปผาชาติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นายอำนาจ โพธาทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา