หน้าหลัก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัคร-ครูขั้นวิกฤติ
ประการรับสมัคร-ยามรักษาความปลอดภัย
การย้ายข้าราชการครู-1
การย้ายข้าราชการครู-2
การย้ายข้าราชการครู-3
การย้ายข้าราชการครู-4
การย้ายข้าราชการครู-5
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม