|

|

|

ผู้อำนวยการ สพป.

นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อำนวยการ สพป.อำนาจเจริญ

โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการ สพป. อจ. ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขอหนังสือรับรองสิทธิ์ ขอมีบัตรประจำตัว ขอสำเนา กพ. 7 ขอหนังสือแบบพิมพ์ ขออนุญาตพานร.ออกนอกสถานศึกษา

เว็บไซต์โรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

อ. เมืองอำนาจเจริญ

อ. ชานุมาน

อ. ปทุมราชวงศา

อ. พนา

อ. เสนางคนิคม

อ. หัวตะพาน

อ. ลืออำนาจ

รวมลิงค์ต่างๆ

เว็บไซต์ "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ" ไม่รองรับ "Internet Explorer"

WWW.amnat-ed.go.th

สพป. อำนาจเจริญ

Prakard

ข่าวประกาศ

E-News

ข่าวการศึกษา สพป.อำนาจเจริญ

G-News

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน

P-News

ข่าวจากกลุ่มงานพัฒนาบุคคล

PROCUREMENT

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Kru-News

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

OBEC News

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพฐ.

Facebook

โซเชียลเน็ตเวร์ค